De hoogste toren ooit?

27/06/1999 - 20:00

1999 Groot Kamp - Jupille; door Roel Vandommele

Jupille was het verbroederingskamp met de Engelsen van 3th Molesey.
Zij kwamen ons de tweede week vervoegen.
Wij wilden die Engelsen natuurlijk eens laten zien hoe goed wij konden sjorren en we besloten een gigantische toren te maken.
Uit een boekje over pionieren haalden we het ontwerp: een klassieke rechthoekige uitkijktoren.
De toren moest in twee delen gemaakt worden door het rechtzetten en/of rechttakelen van grote frames die dan aan elkaar werden gesjord. Volgens de beschrijving moesten we echter 4 palen van 9 meter en 4 palen van 7 meter hebben.

Aangezien van elke sjorpaal, elk jaar om allerlei redenen een stukje wordt afgezaagd, was er geen enkele paal die aan de specificaties voldeed.

Via Frank Descamps, de man van de buitensport organisatie naast het terrein kwamen we te weten dat er een houtzagerij was op de baan Marche-Hotton waar we sjorhout konden gaan kopen.
Het vervoer was echter een probleem: hoe konden we acht balken van Hotton naar Jupille krijgen?
Bernard kwam met de oplossing! Omwille van één of andere oorlogsannekdote is Hotton verbroederd met Izegem, dus misschien waren de stadsdiensten wel tot iets bereid.

Jurrie en ik, in perfect uniform naar het stadsbestuur. We werden ontvangen door de burgemeester en nadat wij onze vraag gesteld hadden begon hij meteen te bellen. Na 2 telefoontjes was de klus geklaard: de stadswerkers zouden volledig gratis het sjorhout vervoeren naar het kampterrein. Als enigste wederdienst werd ons gevraagd om het voorval te melden aan de Izegemse stadsdiensten.

We maakten van de gelegenheid gebruik om snel nog wat ander sjorhout bij te kopen en alles werd netjes naar het kampterrein gevoerd.

Tijdens de constructie werden we geconfronteerd met een tweede probleem: Hoe konden wij de 2de frames in godsnaam bovenop de 8 meter hoge eerste frames krijgen. Ook hier kregen we opnieuw hulp. Bij Frank Descamps leenden we verschillende meterslange kabels, hijzelf kwam ook assisteren met zijn jeep. Met vereende krachten en niet zonder risico's werd de klus geklaard.
De toren werd uiteindelijk 14 meter hoog:
De palen van 9 meter zaten 1 meter diep in de grond en we verloren nog een meter in de overlapping van het eerste deel met het tweede deel.
Het was bij mijn weten de hoogste toren ooit door de Padvinders van St.-Joris gebouwd.

1999 Groot Kamp - Jupille

Roel Vandommele